• sales@uniprint.ua
  • (044) 490 34 60

Каталог

Prinergy

Prinergy

Комплексна автоматизована система управління робочими потоками

Найбільш розвинена і найпотужніша з існуючих комплексна автоматизована система управління робочими потоками, що базується на технологіях Adobe Extreme, JDF, PJTF, Oracle і використовує в якості основного формату PDF. Prinergy побудована по архітектурі клієнт-сервер і може бути масштабирована від конфігурації для видавництва, друкарні середніх розмірів до системи, що обслуговує потреби поліграфічних підприємств національного масштабу, в тому числі географічно розподілених.

PrinergyBasic

Призначення PrinergyСистема управляє процесами перевірки, нормалізації, обробки та архівації файлів, захоплення, кольоропроби, спуску смуг і виведення на пристроях CtP і фотонабірних комплексах, передачі даних на ділянку друку.

Система управління робочим потоком Prinergy - це оболонка, у якій всі оператори працюють колективно, злагоджено, розташовують зручним і швидким доступом до безлічі потужних функцій системи безпосередньо зі своїх робочих місць. Інтерфейс користувача реалізований в крос-трм додатку Prinergy Prepress Workshop. Всі операції, що відбулися з моменту надходження завдання до його закінчення, можуть бути запрограмовані заздалегідь у планах обробки (Process Plans) за допомогою квитків завдань (Adobe Job Tickets) з можливістю оперативного контролю проходження завдання в реальному часі.

Пристрої, що підключаються: CtP і CtF, CIP4 PPF, пристрої кольоропроби.

 

Основні функції системиУправління допечатными процесами (Prepress Production Management):

управління завданнями (Job Management) - створення завдання, визначення порядку його проходження через «плану завдання» (Process Plan), відстеження всіх етапів виконання завдання;
управління смугами (Page Management) - робота з завданням на рівні окремих PDF сторінок;
управління спуском смуг (Imposition Management) - контроль (у тому числі візуальний у вигляді Preview) за процесом спуску смуг; первісна інформація про необхідному порядку спуску надходить в систему з програми Kodak Готові, є можливість коригувань, якщо вони виявляться необхідними;
управління процесами (Process and Queue Management).

Виконання завдань (Job Processing):
це виконання тих модулів, які запрограмовані в «плані завдання» (Process Plan).

Основні модулі:
імпорт або експорт завдань;
нормалізація (включає обробку прозорості в PDF 1.4-1.6);
треппінг (автоматичний і інтерактивний);
автозаміна зображень (OPI);
управління кольором;
спуск смуг;
управління цифровою кольоропроба;
управління спусковим пробоэм;
растеризування (є багата бібліотека, що включає растри для флексографії і спеціальних видів друку, а також стохастичні);
висновок на пристрої CtP або фо на - борні апарати;
зв'язок з ділянкою друку (PrintLink CIP-3/4);
архівація; імпорт-експорт файлів.

Адміністративні та конфігураційні функції системи (Administration and Configuration).

Включають в себе налаштування автоматизованих операцій, розподіл функцій системи між декількома серверами Prinergy для оптимального використання ресурсів, моніторинг стану системи, резервне копіювання, інсталяційні та інші службові операції.

Доступні функції.

Доступні функції і продуктивність конкретної системи Prinergy визначаються її базовою конфігурацією і номенклатурою додатково придбаних програмних і апаратних опцій і дооснащений

Adobe PDF Print Engine

Prinergy Page 1 Image 0001У новій 4-ої версії Prinergy була введена підтримка новітньої архітектури Adobe PDF Print Engine (APPE). Дана технологія використовується в багатьох сучасних продуктах, таких як Adobe Acrobat і Creative Suite, і дозволяє проводити обробку і рендеринг PDF-файлів безпосередньо. Подібний підхід забезпечує швидку і надійну обробку складних об'єктів і ефектів, включаючи прозорості. Зрозуміло, не був забутий і перевірений часом Adobe CPSI 3017.

 

Система VPSVPS - перегляд сторінок та спусків на екрані з растровою розеткою.

VPS (Virtual Proofing System) або Виртуаль ва Система Кольоропроби - унікальний елемент Kodak Prinergy і Prinergy Evo. Сторінок і спуски смуг можуть бути переглянуті на екрані з точністю до растрової точки, в будь-якому наборі сепараций і квітів. Забезпечує надійний механізм раннього виявлення проблем з об ' ект ним муаром та достовірне представлення оверпинтов і треппингов. Переглядається область може включати в себе елементи декількох сторінок і шкал, при цьому растрове подання генерується вільним у даний момент растериза тором. Використовується код растеризатора і установки, задані для остаточного виводу. Це забезпечує ідентичність екранного подання і виводяться пластин.


Формат VPS є компактно упакованим варіантом 1-бітного TIFF з додаванням службової інформації. При необхідності VPS файли можна зберігати з необхідним дозволом (зазвичай від 300 до 2540 dpi) і передати для перегляду на віддалений комп'ютер. У складі поставки - програми перегляду VPS для Windows і Mac OS X.

 

Файлові формати і програмно-апаратна платформа

Prinergy Page 1 Image 00021Внутрішній формат - PDF, PDF/X1a:2001.
Вхідні формати PDF 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (вбудована обробка прозорості), PDF/X1a, PS Level 1, 2, PS 3, EPS DCS 1 і 2, CopyDot, JDF з Synapse Prepare, JDF спуск смуг з PREPS 4.1 і пізніше, Job Ticket з PREPS 3.6.1, 3.4, 4.1 і пізніше, а також Signastation 6.0, CT/LW, TIFF/ITP1, Prinergy job import/export.
Вихідні формати - векторні: PDF 1.3, 1.4-1.6, PDF/X1a:2001, PS level 2, PS 3, векторний DCS, Prinergy job import/export; растрові: растровий DCS, растровий EPS, VPS, TIFF, CT, HPRTL, JPEG, BMP, IPRF.
* опція або стандартно в залежності від конфігурації.
Програмно-апаратна платформа - основний і додаткові сервери Prinergy, а також станції растеризації Renderstation працюють на серверах Dell під управлінням Windows 2000/2003. Робочі файли зберігаються на внутрішніх і зовнішніх RAID масивах, дані і система архівуються на стрічкових масивах. Апаратне забезпечення доступно в настільному виконанні і для монтажу в стійку. Клієнтське програмне забезпечення Prinergy багатоплатформовий і працює на комп'ютерах Macintosh (OS X) і Windows (2003, 2000, NT).ф

 

Prinergy